พวงหรีดพัดลม 

พวงหรีด พัดลม ตกแต่งด้วนดอกไม้ประดิษฐ์ หรือ ดอกไม้สด สามารถระบุ โทนสีของดอกไม้ และ สามารถระบุให้เป็นดอกไม้สดหรือดอกไม้ประดิษฐ์ได้   บริการจัดส่งฟรีในเขตกรุงเพทฯ ในต่างจังหวัด จะมีค่าจัดส่งเพิ่ม

รายละเอียดดังนี้

1.  พัดลมขนาดหน้ากว้าง  16  นิ้ว ยี่ห้อฮาตาริ    แบบตั้งโต๊ะ ราคา   1,450  บาท  ดอกไม้ด้านเดียว

2.  พัดลมขนาดหน้ากว้าง  16  นิ้ว ยี่ห้อฮาตาริ    แบบตั้งโต๊ะ  ราคา  1,850  บาท  ดอกไม้เต็มวง

3.  พัดลมขนาดหน้ากว้าง  16  นิ้ว  ยี่ห้อฮาตาริ   แบบสไลด์  ราคา  1,700  บาท  ดอกไม้ด้านเดียว

4.  พัดลมขนาดหน้ากว้าง  16  นิ้ว  ยีห้อฮาตาริ   แบบสไลด์  ราคา   2,450 บาท   ดอกไม้เต็มวง

5.  พัดลมขนาดหน้ากว้าง  18  นิ้ว  ยี่ห้อฮาตาริ   แบบสไลด์  ราคา  2,300  บาท  ดอกไม้ด้านเดียว

6.  พัดลมขนาดหน้ากว้าง  18  นิ้ว  ยี่ห้อฮาตาริ   แบบสไลด์  ราคา  2,850  บาท   ดอกไม้เต็มวง

7.  พัดลมขนาดหน้ากว้าง  18  นิ้ว  ยี่ห้อฮาตาริ   แบบตั้งพื้น+ล้อเลื่อน  ราคา 3,500  ดอกไม้เต็มวง

8. พัดลมอุตสหกรรมตั้งพื้น 18 นิ้ว  ยี่ห้อฮาตาริ  แบบขาคู่ตัวเตี้ย  ราคา  3,000 บาท ดอกไม้เต็มวง

9. พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น  22 นิ้ว ยี่ห้อฮาตาริ  แบบขาเคู่ตัวเตี้ย  ราคา  3,500 บาท ดอกไม้เต็มวง

10. พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น  18 นิ้ว ยี่ห้อฮาตาริ แบบสามขา  ราคา  3200 บาท ดอกไม้ด้านเดียว

11. พัลลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น 18 นิ้ว ยี่ห้อฮาตาริ  แบบสามขา  ราคา  3,800 บาท ดอกไม้เต็มวง

12. พัลลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น 22 นิ้ว ยี่ห้อฮาตาริ  แบบสามขา  ราคา  3,700 บาท ดอกไม้ด้านเดียว

13. พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น  22 นิ้ว ยี่ห้อฮาตาริ  แบบสามขา  ราคา  4,900 บาท ดอกไม้เต็มวง

14. พัลลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น 25 นิ้ว ยี่ห้อฮาตาริ  แบบสามขา  ราคา  4,400 บาท ดอกไม้เต็มวง

15.พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น   25 นิ้ว ยี่ห้อฮาตาริ   แบบสามขา  ราคา  5,500  บาท  ดอกไม้เต็มวง